Speak Greek You've probably noticed

We Love What We Do

Passion for teaching our native language!


Our Blog
Check Our Recent Posts

Thursday, 11 June 2020

Στηρίζουμε το Greek School of Manchester


Το Speak Greek δεν θα συνεχίσει τη λειτουργία των τμημάτων ενίσχυσης ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού την επόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2020-Ιούνιος 2021) ώστε να στηρίξει έμπρακτα τo Greek School of Manchester.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Παροικιακού σχολείου στην περιοχή μας, ανοικτό σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως καταγωγής, μητρικής γλώσσας και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται.

Επικροτούμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, την προώθηση του ελληνικού Πολιτισμού και της μοναδικής ελληνικής ταυτότητας, πόσο μάλλον όταν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει:
- κατοχυρωμένη νομική οντότητα και καταστατικό
- εκλεγμένη Σχολική Επιτροπή 
- Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
- Πολιτικές (Policies)
- Εγγραφή στον ICO για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
- ανοικτές, διαφανείς, δημοκρατικές διαδικασίες
- αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, απολογισμός, δημοσίευση ισολογισμών, έλεγχο
- επιμόρφωση εκπαιδευτικών και νόμιμες διαδικασίες για την πληρωμή τους βάση συμβολαίων

Αν θέλετε, μπορείτε να συμμετέχετε στην ομάδα που διαμορφώνει τα επόμενα βήματα εδώ.

Monday, 20 April 2020

e-Greek - Learn Greek online!Are you thinking of learning Greek at your own pace with carefully designed resources, interactive activities, videos and audio files from native speakers?

Do you want lifetime access & updates, downloadable resources and receive answers to any questions you may have during your learning journey?

Would you like to have the freedom to choose your plan and interact with real, qualified and experienced teachers?

Choose your plan and start learning Greek today! To register, please fill in this form and send us an e-mail with your chosen plan.

What is the e-Greek?

The e-Greek is an online platform that hosts the material for the lessons that we have carefully designed for the A1 Level of Modern Greek. Combining a teaching experience of more than 15 years and based on the communicative approach of learning, we are aiming to help you learn our native language via 30 lessons. 

What is the A1 Level?

The Council of Europe has designed the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) that provides a transparent, coherent and comprehensive basis for the elaboration of language syllabuses and curriculum guidelines, the design of teaching and learning materials, and the assessment of foreign language proficiency. It is used in Europe but also in other continents.

The CEFR describes foreign language proficiency at six levels: A1 and A2, B1 and B2, C1 and C2. It also defines three ‘plus’ levels (A2+, B1+, B2+)

Based on empirical research and widespread consultation, this scheme makes it possible:
 to establish learning and teaching objectives
 to review curricula
 to design teaching materials and
 to provide a basis for recognising language qualifications thus facilitating educational and occupational mobility.

What topics do the lessons cover? 

As the lessons have been designed for the A1 level of CEFR, they aim to help the learner to:
 Understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. 
 Introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. 
 Interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly, and is prepared to help.

Please find below the full list of the lessons' topics;

Lesson 1 - The Greek alphabet
Lesson 2 - Basic vocabulary (Home)
Lesson 3 - Everyday questions in Greek
Lesson 4 - The verb to be (είμαι) & talking about ourselves 
Lesson 5 - Nouns - Basic endings & Articles - Ordering at a restaurant  
Lesson 6 - Numbers 0-1.000.000.000
Lesson 7 - Verbs of 1st conjugation 
Lesson 8 - Personal and possessive pronouns
Lesson 9 - Adjectives in -ος, -η, -ο
Lesson 10 - Finding our way (Directions)
Lesson 11 - The case system in Greek 
Lesson 12 - Adjectives in -ος, -α, -ο
Lesson 13 - Verbs of 2nd conjugation 
Lesson 14 - What's the weather like? (Days of the week, Seasons, Months)
Lesson 15 - What time is it?
Lesson 16 - Simple Past 
Lesson 17 - Future Simple
Lesson 18 - Anyone, No one
Lesson 19 - Nouns in plural 
Lesson 20 - Describing a person
Lesson 21 - Verbs of 2nd conjugation 
Lesson 22 - How much...? How many...?
Lesson 23 - Verbs of the Passive voice
Lesson 24 - Hobbies/ Leisure time
Lesson 25 - Vacation/ Holidays
Lesson 26 - Comparison
Lesson 27 - Imperative
Lesson 28 - Get well soon 
Lesson 29 - This/ That/ These/ Those
Lesson 30 - Indirect speech

How is the platform designed?

We tried to create the platform as easy as we could so you can stay focused on the material of the lessons without anything else catching your attention or taking you time to find your way. There is only one sidebar menu on the left with the four basics tabs:

1. My lessons, where you can find the 30 lessons. Please note that a lesson will be available once a week for the first 29 weeks of your registration so you will have enough time to absorb the information and famliarise yourself with the material.

2. Good to know, where you can read some key information about the platform

3. Any questions?, where you can find answers to the most common questions

4. Contact, where you can find out contact details.

What are my plan options?

Depending on your chosen plan, you can enjoy some benefits. You can always upgrade your plan. 

How can I pay for my plan?

We will send you an invoice which you can pay via your online/mobile banking or over the counter at your bank. As soon as we confirm the deposit, we will give you access to the platform. There are no extra fees or charges unless you would like to upgrade your package. Please note that no refunds are possible.

How can I upgrade my package?

Please send us an e-mail at info@speak-greek.com and we will be more than happy to assist. You have to pay just the difference between your current package and the new one. 

Is the material on the platform downloadable? 

Yes, you can download everything that is posted on the platform. You can print it and keep it for yourself only (private use) as it is copyrighted. 

Are you going to update the material?

Yes, the material will be updated following students' feedback. Your lifetime access to the platform allows you to have any of the future updates on your screen at no extra cost.

I have the Basic package but I would like to have online lessons whenever I want. Is this possible?

Yes, sure! We can always arrange online lessons for you. 

I have an idea to improve the material so it will meet my needs better. Can I send it to you?

Absolutely! Our aim is to provide a material tailored to students' needs and ambitions. Should you have an idea towards this direction, please do send it to us.

I have found a broken link (a link that does not work)! What shall I do?

On a regular basis we check that the links to the resources are working properly with no errors. In case you have found a broken link, please let us know via e-mail.

I have a question that is not listed here. What shall I do?

Please send us an e-mail. We aim to respond to all the e-mail within 24 hours.

Thursday, 16 April 2020

Happy Easter!


Happy Easter! 

Καλό Πάσχα με υγεία και ευτυχία!

We have prepared a fresh free set of flashcards on Quizlet with Easter vocabulary

Enjoy and stay safe! 

Photo credit: Freepik.com 

Wednesday, 18 March 2020

GCSE (9-1) Seminar in London


Part of the seminar for the new specification of the GCSE (9-1) that took place in London, January 2020, can now be found on YouTube. 
Many thanks to the Hellenic TV for uploading the video. 

Tuesday, 17 March 2020

Coronavirus - We protect our students


Κορωνοιός - Προστατεύουμε τους μαθητές μας

Η υγεία των μαθητών μας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Με στόχο την προστασία αυτών και των οικογενειών τους από το ενδεχόμενο να νοσήσουν από τον κορωνοιό (COVID-19), αναβάλουμε τη λειτουργία των:
- τμημάτων ενίσχυσης ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού (Σάββατα, 10.30-13.30)
- τμημάτων εκμάθησης ελληνικών για ενήλικες (Παρασκευές, 19.00-20.00, Σάββατα, 14.00-15.00)
- δια ζώσης ιδιαίτερων μαθημάτων
μέχρι την Κυριακή, 26 Απριλίου 2020.

Η λειτουργία των διαδικτυακών μαθημάτων μας μέσω της ψηφιακής τάξης θα συνεχιστεί κανονικά κατά την περίοδο αυτή. Οι μαθητές που θέλουν να επωφεληθούν από αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

***

Coronavirus - We protect our students

The health of our students is a top priority for us. In order to protect them and their families from the risk of being infected by Coronavirus (COVID-19), we postpone the operation of:
- support groups of Greek Language and Culture (Saturday, 10.30-13.30)
- Adult Greek classes (Fridays, 19.00-20.00, Saturdays, 14.00-15.00)
- face to face private lessons
until Sunday, April 26, 2020.

Our online lessons will continue during this period. Students who wish to benefit from this type of teaching are kindly requested to contact us.

We encourage you to protect yourselves and others and follow the advice given by the NHS and Public Health England.

Thank you very much for your understanding.

Cover photo credit: Health vector created by freepik - www.freepik.com

Saturday, 14 March 2020

Support groups of Greek language and Culture - 14/03/2020Our support groups learned about the five senses, Ermis (the messenger of the Gods), the personal pronouns and useful education-related vocabulary, volunteering at 'Kivotos tou Kosmou' and the Roman empire.

Are you still waiting to enroll your child? Contact us for more information. 

Saturday, 7 March 2020

Support Groups of Greek language and Culture - 7/03/2020


Another busy day for our support groups! Word searches, listening activities, role play games, expansion of vocabulary and many more topics covered! 

Tuesday, 3 March 2020

Εσύ πόσο καλά ξέρεις τις λέξεις σου; Διαγωνισμός 2020


Οι εξετάσεις για την απόκτηση του General Certificate of Secondary Education (GCSE) για τα Νέα Ελληνικά διοργανώνονται σε λίγους μήνες και το Speak Greek θέλει να βοηθήσει τους υποψηφίους με το βασικό λεξιλόγιο που θα πρέπει να γνωρίζουν για να επιτύχουν. 

Για το λόγο αυτό διοργανώνει τον διαγωνισμό "Εσύ πόσο καλά ξέρεις τις λέξεις σου;" μέσα από τον οποίο θέλει να τονίσει τη σπουδαιότητα της επανάληψης λίγο πριν τις εξετάσεις και να τονώσει την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων προσφέροντας στον νικητή μια δωροεπιταγή από το ηλεκτρονικό κατάστημα Amazon αξίας 20 λιρών! 

Ο διαγωνισμός που διαρκεί από τις 3 έως τις 30 Μαρτίου 2020, προσκαλεί τους υποψηφίους να μάθουν τις λέξεις μέσα από διαδραστικές κάρτες (flashcards) και παιχνίδια που αναπτύσσουν διαφορετικές δεξιότητες (ορθογραφίας, κατανόησης, προφοράς κλπ.) και να συναγωνιστούν σε πραγματικό χρόνο τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από κάθε σημείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ταυτότητα διαγωνισμού

Τίτλος
Εσύ πόσο καλά ξέρεις τις λέξεις σου;

Διάρκεια
3-30/03/2020 (00.00)

Διοργανωτής
Speak Greek (Iraklis Lampadariou)

Συμμετέχοντες
Υποψήφιοι στις εξετάσεις για την απόκτηση του GCSE για τα Νέα Ελληνικά που προσφέρεται από την Pearson Edexcel για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 (12 και 17 Ιουνίου)

Δώρο
£20 Amazon voucher

Όροι και προϋποθέσεις
Περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση

Επικοινωνία
info@speak-greek.com

Τι παίζει ακριβώς; 

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του General Certificate of Secondary Education (GCSE) για τα Νέα Ελληνικά διοργανώνονται σε λίγους μήνες και το Speak Greek θέλει να βοηθήσει τους υποψηφίους με το βασικό λεξιλόγιο που θα πρέπει να γνωρίζουν για να επιτύχουν. 
Για το λόγο αυτό διοργανώνει τον διαγωνισμό "Εσύ πόσο καλά ξέρεις τις λέξεις σου;" μέσα από τον οποίο θέλει να τονίσει τη σπουδαιότητα της επανάληψης λίγο πριν τις εξετάσεις και να τονώσει την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων προσφέροντας στον νικητή μια δωροεπιταγή από το ηλεκτρονικό κατάστημα Amazon αξίας 20 λιρών! 
Ο διαγωνισμός που διαρκεί από τις 3 έως τις 30 Μαρτίου 2020, προσκαλεί τους υποψηφίους να μάθουν τις λέξεις μέσα από διαδραστικές κάρτες (flashcards) και παιχνίδια που αναπτύσσουν διαφορετικές δεξιότητες (ορθογραφίας, κατανόησης, προφοράς κλπ.) και να συναγωνιστούν σε πραγματικό χρόνο τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από κάθε σημείο του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ωραία, πώς μπορώ να συμμετέχω;

Συγχαρητήρια για την απόφασή σου να συμμετέχεις στον διαγωνισμό! Τώρα πρέπει να ακολουθήσεις τα ακόλουθα απλά βήματα:

1. Δημιούργησε έναν λογαριασμό στο Quizlet (https://quizlet.com/) - είναι δωρεάν

2. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό: https://forms.gle/fuiMg1Z8bgP9SRK78

3. Μάθε τις λέξεις από τον σύνδεσμο https://quizlet.com/_857lno?x=1qqt&i=1f1lrp 

4. Παίξε όσες φορές θέλεις το παιχνίδι Gravity και καλή επιτυχία! 

Και πώς ακριβώς παίζω;Αφού μελετήσεις τις λέξεις από την ενότητα 'Study', μπορείς να παίξεις το Gravity από την ενότητα 'Play'.
Μπορείς να παίξεις όσες φορές θέλεις ώστε να βελτιώσεις το σκορ σου και να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού! 
Από το τελευταίο κουμπί με τα αποσιωπητικά μπορείς να βλέπεις σε πραγματικό χρόνο τον παίκτη με το μεγαλύτερο σκορ. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ ώστε να προετοιμαστείς καλά για τη διαδικτυακή σου αναμέτρηση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 

Ποιος είναι ο μεγάλος νικητής;

Αυτός που καταφέρει να συγκεντρώσει το υψηλότερο σκορ στις περισσότερες κατηγορίες μέχρι τις 30 Μαρτίου (00:00).

Δυστυχώς, δεν είμαι υποψήφιος. Μπορώ να συμμετέχω;

Ναι, φυσικά! Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό αλλά μόνο υποψήφιοι για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο (2020) μπορούν να διεκδικήσουν το δώρο του διαγωνισμού. 
Αν σκέφτεσαι να εγγραφείς στις εξετάσεις για την απόκτηση του GCSE για τα Νέα Ελληνικά στο μέλλον, τότε μπορείς να ξεκινήσεις να μαθαίνεις τις λέξεις σου από τώρα ώστε να έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις σε κάποιο επόμενο διαγωνισμό μας. 

 Όροι και προϋποθέσεις

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι για την απόκτηση του GCSE για τα Νέα Ελληνικά που προσφέρεται από την Pearson Edexcel για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 (12 και 17 Ιουνίου). Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος να συμμετέχει στον διαγωνισμό αλλά μόνο οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι για την απόκτηση του GCSE στα Νέα Ελληνικά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο μπορούν να διεκδικήσουν το δώρο. Στο τέλος του διαγωνισμού θα ζητηθεί από τον νικητή να στείλει ηλεκτρονικά αντίγραφο του εγγράφου 'Statement of entry' για να αποδειχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του.

2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην πρόσβαση του υλικού που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού (flashcards στη σελίδα Quizlet). 

2. Ο κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει πριν εγγραφεί στον διαγωνισμό να εξασφαλίσει την άδεια των γονέων ή κηδεμόνων του, να έχει διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως αυτοί περιγράφονται στο έγγραφο αυτό καθώς και την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του Speak Greek που μπορεί να τηλεφορτωθεί από τη σελίδα http://www.speak-greek.com/p/policies.html

3. Οι λέξεις των κατηγοριών που καλείται να μάθει ο κάθε συμμετέχοντας προέρχονται από τον επίσημο οδηγό (Specification) του 2017 όπως αυτός βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Pearson Edexcel. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι για να έχουν πρόσβαση σε υψηλότερη βαθμολογία οι υποψήφιοι αφού θα κατέχουν ένα εύρος λεξιλογίου υψηλών απαιτήσεων. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 συμμετέχουν με την Specification του 2009 η οποία άλλαξε το 2012. Το λεξιλόγιο για αυτή τη Specification μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον σύνδεσμο https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/GCSE/Greek/2009/Specification%20and%20sample%20assessments/GCSE_Greek_Spec_2012.pdf (σελίδες 43-84) και τον σύνδεσμο https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/GCSE/Greek/2009/Teaching%20and%20learning%20materials/Greek_vocab_book-doc-2.pdf (σελίδες 5-126). 

4. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Speak Greek (www.speak-greek.com), στη σελίδα του Speak Greek στο facebook (www.facebook.com/SpeakGreekGR/) και στον λογαριασμό του Speak Greek στο Twitter (https://twitter.com/SpeakGreek). Ο νικητής θα πρέπει να στείλει μια φωτογραφία προσώπου του με ένα σύντομο κείμενο για το πώς κατάφερε να κερδίσει το βραβείο τα οποία θα δημοσιευθούν στις παραπάνω σελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5. Ο κωδικός της δωροεπιταγής από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Amazon αξίας £20 θα σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στον γονέα ή κηδεμόνα του νικητή αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του νικητή στον διαγωνισμό. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λάβει ο γονέας του νικητή τον ηλεκτρονικό κωδικό όσο το δυνατόν συντομότερα.

6. Για οποιαδήποτε απορία ή τυχόν διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ηρακλή Λαμπαδαρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@speak-greek.com 

Our Partners

Our Services


Teaching Greek
Bespoke Greek lessons for all ages

We deliver Greek lessons through creative learning techniques and activities at toddlers, children, teenagers, adults. We also provide fast-paced lessons to Tourists, Businessmen and Professionals as well as effective lessons for GCSE in Modern Greek (Edexcel) and other certifications of Greek language.

Starting at £18 Find out more
Greek events
Join us for an unforgettable experience!

Songs, dances, food and spirit straight from Greece! Stay tuned for our next Greek event in Manchester!

Starting at £15 Click for more info
Greek in Greece
Learn Greek in Kavala and Thassos island!

A two-weeks course in Greece gives you a unique opportunity to combine holidays and learning Greek!

Starting at £200 Interested? Learn more
Translations
We will translate any text for you

Hassle free process as quickly as possible because we do care about you

Starting at £20/ page Ask for a quote

Contact Us


Speak Greek
Flat 7, Towngreen court
Holland road, Crumpsall
Manchester, M8 4WW
United Kingdom

07543699421
info@speak-greek.com

Interested for our next events?
Sign up now for free!