Speak Greek 4 kids - Δημιουργικά εργαστήρια - Creative workshops ~ Speak Greek®

Speak Greek 4 kids - Δημιουργικά εργαστήρια - Creative workshopsΈρευνες βεβαιώνουν ότι όσο πιο νωρίς εκτίθεται ένα παιδί σε διαφορετικές γλώσσες τόσο πιο εύκολα μαθαίνει.
Η ελληνική γλώσσα, τόσο στην γραπτή, όσο και στην προφορική της μορφή, μέσα από τα διαφορετικά γλωσσικά και γραμματικά της φαινόμενα, αποτελεί ένα ισχυρό "ακόνισμα" του μυαλού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Speak Greek και το Speech Therapy UK οργανώνουν δημιουργικά εργαστήρια προώθησης της ελληνικής γλώσσας στις μικρές ηλικίες (2-5 ετών), μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες, διαδραστική αφήγηση ελληνικών παραμυθιών, μουσική, προ-ανάγνωση και άλλα εργαλεία εκμάθησης. Όλα τα παραπάνω είναι προσαρμοσμένα στις ηλικίες των παιδιών και στο υπάρχον επίπεδο της ελληνικής, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλά παιδιά έχουν ως βασική γλώσσα τους όχι την ελληνική, αλλά την αγγλική.

Το πρώτο δημιουργικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Μαΐου 2019 από τις 12.30 έως τη 13.15, στη διεύθυνση Flat 7, Towngreen court, Holland Road, Crumpsall, Manchester, M8 4WW.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί είναι 3 λίρες ενώ υπάρχει έκπτωση για τα αδέρφια. 

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο κινητό τηλέφωνο 07783156051. 

Γνωρίστε τους εμψυχωτές...

Κωνσταντίνα Χαρλαβάνη, Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Από τα φοιτητικά της χρόνια ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό και συγκεκριμένα με ό, τι αφορά παιδιά και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όνειρο ζωής αποτελεί για εκείνη να βοηθήσει στο μέγιστο για την εξάλειψη της φτώχειας και της δυστυχίας στις τρίτες χώρες. Από το 2016 μένει μόνιμα στην Αγγλία όπου ασχολείται αποκλειστικά με την Εκπαίδευση και κυρίως με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.Ειρήνη Τσαρούχα-Kerr, Λογοθεραπεύτρια ΜSc, MEd,  με 13 χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Είναι συγγραφέας του υλικού παρέμβασης “Προ-Ανα-Γράφω” για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Εκτός του συγγραφικού της έργου, η Ειρήνη είναι ενεργό μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Λογοθεραπευτών στο Η.Β. και το Σύλλογο  Λογοθεραπευτών Ελλάδας, με ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Αγγλία. Έχει διδακτική εμπειρία στο ΤΕΙ Λογοθεραπείας στα Ιωάννινα και είναι επόπτης φοιτητών Λογοθεραπείας στην Αγγλία. Έχει πιστοποίηση σε αναγνωρισμένες εξειδικευμένες μεθόδους παρέμβασης,  προσέγγισης και αποκατάστασης δυσκολιών επικοινωνίας και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.
Μελετά σε βάθος την εξέλιξη της γλώσσας σε παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο/πολύγλωσσο περιβάλλον.
Είναι μητέρα 2 δίγλωσσων παιδιών, εργάζεται στο NHS και ως ελεύθερος επαγγελματίας στο Speech Therapy UK.
Το μεράκι της είναι η προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και των αξιών στις επόμενες γενιές με ευχάριστο τρόπο.

Speak Greek 4 kids: Creative Workshops

Research confirms that children learn faster when they are exposed  to different linguistic environments from an early age.
The Greek language in written or spoken form sharpens the brain through its grammar and linguistic associations.

Speak Greek and  Speech Therapy UK organize the Creative workshops for children between 2 and 5 years aiming to allow them to familiarise themselves to the Greek Language via structured activities, games, storytelling, music, songs and other interactive methods. All the activities will be age appropriate and in Greek language. The fact that some children are exposed to more than one languages is considered.

The First Creative Workshop will take place on Sunday the 26th of May 2019, between 12.30 and 13.15 at Flat 7, Towngreen court, Holland Road, Crumpsall, Manchester, M8 4WW.

The cost for each child is £3 with discount for siblings. 

For more information and to book your place, please contact us via email or the mobile phone number 07783156051. 

Meet the team:

Kostantina Charlavani, holds a degree in Language, Literature and Culture. She has years of experience in teaching Greek as a foreign/second language.

She is actively volunteering to groups to aid children and vulnerable population.

Her drive in life is to eliminate poverty in the not advanced countries. She lives in the UK with her family since 2016 where she is focused into Education and teaches Greek as a second/ foreign Language.Eirini Tsaroucha-Kerr, Speech and Language Therapist MSc, MEd. She has 13years of experience providing her services in Greece and the UK.

She is the co-author of the education material published in Greece: Pro-Ana-Grafo which is addressed to  preschool children in order to prevent learning difficulties and promote language skills.
She is an active member of the Royal College of the Speech and Language Therapists in the UK and the association of Speech Therapists in Greece. She has been teaching at the Speech and Language Technological University in Greece and is supervising speech therapy students in the UK. She is a certified clinician in specialist tools and rehabilitation methods for adults and children with speech, communication, hearing, language and swallowing difficulties.
She is a mother of 2 bilingual children, works for  the NHS for the Speech therapy UK.
Her passion and commitment is to promote the Greek values and Language to the future generations.

No comments:

Post a Comment