Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για το GCSE ~ Speak Greek®

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για το GCSEΔιδάσκετε Νέα Ελληνικά σε επίπεδο GCSE (9-1);
Θέλετε το παιδί σας να δώσει τις εξετάσεις;
Στοχεύετε σε υψηλή βαθμολογία;

Το Speak Greek έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για το επίπεδο του GCSE που καλύπτει όλες τις ενότητες της εξέτασης σύμφωνα με την καινούρια τυπολογία των ερωτήσεων (Specification 2017).

Το υλικό ακολουθεί την επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας και βοηθά τον μαθητή να κατανοήσει τις δομές της γλώσσας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του κυρίως στην προφορική έκφραση των επιχειρημάτων του. Ένα δοκιμασμένο στην πράξη υλικό που είναι χωρισμένο στις πέντε βασικές θεματικές ενότητες της εξέτασης.

Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από γονείς καθώς δίνονται σαφείς οδηγίες και οι απαντήσεις των ερωτήσεων και των δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Τι είπαν για το υλικό εκπαιδευτικοί που το αγόρασαν.


No comments:

Post a Comment