Στηρίζουμε το Greek School of Manchester ~ Speak Greek®

Στηρίζουμε το Greek School of ManchesterΤο Speak Greek δεν θα συνεχίσει τη λειτουργία των τμημάτων ενίσχυσης ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού την επόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2020-Ιούνιος 2021) ώστε να στηρίξει έμπρακτα τo Greek School of Manchester.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου Παροικιακού σχολείου στην περιοχή μας, ανοικτό σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως καταγωγής, μητρικής γλώσσας και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται.

Επικροτούμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, την προώθηση του ελληνικού Πολιτισμού και της μοναδικής ελληνικής ταυτότητας, πόσο μάλλον όταν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει:
- κατοχυρωμένη νομική οντότητα και καταστατικό
- εκλεγμένη Σχολική Επιτροπή 
- Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
- Πολιτικές (Policies)
- Εγγραφή στον ICO για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
- ανοικτές, διαφανείς, δημοκρατικές διαδικασίες
- αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, απολογισμός, δημοσίευση ισολογισμών, έλεγχο
- επιμόρφωση εκπαιδευτικών και νόμιμες διαδικασίες για την πληρωμή τους βάση συμβολαίων

Αν θέλετε, μπορείτε να συμμετέχετε στην ομάδα που διαμορφώνει τα επόμενα βήματα εδώ.

No comments:

Post a Comment