Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις φετινές εξετάσεις του GCSE ~ Speak Greek®

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις φετινές εξετάσεις του GCSEΣήμερα ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης (15-29/01/2021) για το πώς θα αποδοθούν οι βαθμοί στους μαθητές για τις εξετάσεις τους.

Όσον αφορά τους ανεξάρτητους υποψηφίους, δηλαδή τους μαθητές που διδάσκονται τα ελληνικά εκτός του Αγγλικού τους σχολείου, οι καθηγητές τους θα αποφασίσουν τον βαθμό που ανταποκρίνεται στο επίπεδό τους.

Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω ενός αναγνωρισμένου εξεταστικού Κέντρου (στην ιστοσελίδα της Pearson Edexcel υπάρχουν 54 τέτοια κέντρα σε όλη τη χώρα) σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν δημοσιευτεί στο Specification του 2017. Τα κριτήρια αυτά θα εφαρμοστούν σε εργασίες των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τις εργασίες για το σπίτι, γραπτά κείμενα, απαντήσεις σε παλιότερα εξεταστικά θέματα (Ιούνιος 2019, Νοέμβριος 2020).

Τ
ο Speak Greek μπορεί να αναλάβει οποιονδήποτε υποψήφιο, ενημερώνοντάς τον/την για το κάθε στάδιο της σχετικής διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί, φροντίζοντας για τη σωστή τήρηση των προδιαγραφών για την έγκυρη απόδοση της βαθμολογίας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

No comments:

Post a Comment