Διαδικτυακά τμήματα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ~ Speak Greek®

Διαδικτυακά τμήματα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσαςTo
Speak Greek προσκαλεί μαθητές ηλικίας 3 έως 18 ετών να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους στα νέα ελληνικά μέσω των διαδικτυακών (online) τμημάτων που διοργανώνει για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2020-2021).

Τα μαθήματα των επιπέδων Α2 έως Β2 ακολουθούν
το πρότυπο της πιστοποίησης CELTΑ του Πανεπιστημίου του Cambridge για την εκμάθηση της αγγλικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας, ενώ όλα τα τμήματα συμπεριλαμβάνουν ενότητες Ιστορίας/Πολιτισμού. Το υλικό των μαθημάτων έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από το Speak Greek, δεν βασίζεται σε κάποιο διδακτικό εγχείριδιο, στηρίζεται στο CEFR και έχει εφαρμοστεί σε δια ζώσης τμήματα ενίσχυσης ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού κατά τα έτη 2018-2020. 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ηλικιακό διαχωρισμό των τμημάτων, τον ετήσιο προγραμματισμό μαθημάτων καθώς και τις λίστες αυτοαξιολόγησης. 
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης: info@speak-greek.com για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές.

Διαχωρισμός τμημάτων

Ετήσιος προγραμματισμός 
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το Nursery (μαθητές 3-5 ετών)
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το A1 (1ος χρόνος)
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το A1 (2ος χρόνος)
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το A1 (3ος χρόνος)
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το A2
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το Β1 (1ος χρόνος)
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το Β1 (2ος χρόνος)
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το Β2 (1ος χρόνος)
Ετήσιος προγραμματισμός μαθημάτων για το Β2 (2ος χρόνος)

Λίστες αυτοαξιολόγησης
Επίπεδο Α1
Επίπεδο Α2
Επίπεδο Β1
Επίπεδο Β2

Photo credit: School vector created by upklyak - www.freepik.com

No comments:

Post a Comment