Φάκελος GCSE (9-1) ~ Speak Greek®

Φάκελος GCSE (9-1)Σε ποιους απευθύνεται το άρθρο;
Σε μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις GCSE (9-1) in Modern Greek και σε εκπαιδευτικούς.

Σύντομη περίληψη
Συγκεντρώσαμε χρήσιμους συνδέσμους και αρχεία τα οποία καλύπτουν διάφορες πτυχές της προετοιμασίας των υποψηφίων για τις εξετάσεις τους στα νέα ελληνικά. 

Πλήρες κείμενο
Η κατάλληλη προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας και ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τη δομή των εξετάσεων, την τυπολογία των ερωτήσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Ηεπίσημη σελίδα των εξετάσεων για το GCSE στα νέα ελληνικά
Περιέχει:
- το Specification, δηλαδή το έγγραφο που συνοψίζει μεταξύ άλλων, τον σκοπό, το περιεχόμενο, τις ενότητες και τα κριτήρια αξιολόγησης των εξετάσεων. Επίσης, περιέχει χρήσιμα παραρτήματα όπως λίστα γραμματικής και λεξιλογίου που θα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος. 
- τα Sample Assessment materials που παρέχουν συγκεκριμένα παραδείγματα με τις απαντήσεις για την τυπολογία των εξετάσεων ώστε να κατανοήσει καλύτερα ο υποψήφιος τις προδιαγραφές του Specification.
- υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς
- παλιότερα θέματα (μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα μόνο τα θέματα του 2019)

Επισκόπηση εξέτασης
Το έγγραφο αυτό περιέχει πολύ συνοπτικές πληροφορίες για τις τέσσερις ενότητες της εξέτασης.

Θεματικές ενότητες εξέτασης
Το έγγραφο αυτό περιέχει τις θεματικές ενότητες που καλείται να γνωρίζει ο υποψήφιος για την επιτυχία του στις εξετάσεις.

Flashcards για την εκμάθηση του λεξιλογίου
To Quizlet παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει σετ από flashcards ώστε να μάθει αποτελεσματικά το λεξιλόγιο που απαιτείται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Στα σετ αυτά υπάρχει όλο το λεξιλόγιο σύμφωνα με το Specification.

Grammar checklist
Το έγγραφο αυτό συνοψίζει τα ζητήματα της γραμματικής που θα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος χωρισμένα στα δύο επίπεδα (Foundation, Higher Tier).

GCSE (9-1) in Modern Greek - Οδηγός επιτυχίας
Ένας οδηγός επιτυχίας για τους υποψηφίους της εξέτασης του GCSE για τα Ελληνικά (9-1) που εστιάζει σε πρακτικές και ουσιαστικές τεχνικές απάντησης των θεμάτων για όλες τις ενότητες της εξέτασης με απλά, ευκολομνημόνευτα βήματα.

GCSE (9-1) - Τα ρήματα
Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιλαμβάνει πολύ βασικές πληροφορίες για το ρήμα στα νέα ελληνικά και 327 πίνακες κλίσης ρημάτων που περιέχονται στον επίσημο οδηγό από την Pearson Edexcel.

Νέα Ελληνικά για το GCSE (2 βιβλία από το ΕΔΙΑΜΜΕ)
Βιβλίο μαθητή, τεύχος πρώτο
Τετράδιο δραστηριοτήτων, τεύχος πρώτο
Vocabulary & Speaking handouts για το πρώτο τεύχος
Διαβάζοντας τα κείμενα για το πρώτο τεύχος
Ασκήσεις ακουστικής κατανόησης για το πρώτο τεύχος

Βιβλίο μαθητή, τεύχος δεύτερο
Τετράδιο δραστηριοτήτων, τεύχος δεύτερο 
Vocabulary & Speaking handouts για το δεύτερο τεύχος
Διαβάζοντας τα κείμενα για το δεύτερο τεύχος
Ασκήσεις ακουστικής κατανόησης για το δεύτερο τεύχος

Photo credit: Freepik.com 

No comments:

Post a Comment